Een open deur naar betere schuldhulpverlening

In januari van dit jaar kwam de Nationale ombudsman met een rapport over het verbeteren van schuldhulpverlening. Daaruit kwamen vier aanbevelingen naar voren, waarvan STIP heeft gevraagd hoe we deze in Delft (gaan) toepassen.

STIP is de afgelopen tijd hard bezig geweest met het verbeteren van de Delftse schuldhulpverlening, bijvoorbeeld door het organiseren van een open discussieavond. Het onderzoek van de ombudsman komt voort uit meerdere onderzoeken naar het verbeteren van schuldhulpverlening. Dit laatste onderzoek gaat vooral in op de toegankelijkheid van schuldhulpverlening. Daarmee komt de ombudsman met vier aanbevelingen:

1. Een persoonlijk gesprek

Voor iemand met schulden kan het een flinke uitdaging zijn om hulp te zoeken. Daarom moeten gemeenten die drempel laag houden door proactief persoonlijk contact aan te gaan en zelf ook goed naar buiten te kijken wie hulp nodig heeft.

2. Binnen laten en binnen houden

Als iemand zich eenmaal heeft aangemeld moet het contact goed en gemakkelijk blijven. Als iemand bijvoorbeeld de telefoon niet opneemt kun je het ook proberen via WhatsApp. Ook is het belangrijk gedurende het traject waar mogelijk de drempel zo laag mogelijk te houden.

3. Een individuele en integrale afweging

Sommige groepen worden in veel gemeenten uitgesloten van schuldhulpverlening, bijvoorbeeld mensen die kortgeleden al in de schuldhulpverlening hebben gezeten of mensen met een eigen bedrijf. Het is belangrijk dat de hulpverlener zelf kan beslissen of iemand wel of niet mag instromen in de hulpverlening.

4. Een duidelijke en gemotiveerde beschikking

Als laatste aanbeveling geeft de ombudsman aan dat de schuldenaar duidelijk moet worden gemaakt waarom hij geen schuldhulpverlening ontvangt, of wat de vervolgstappen zijn als hij wel schuldhulpverlening krijgt. Dit kan op papier, maar ook door in een gesprek dit verder uit te leggen.

Wat we in Delft doen

Naar aanleiding van deze aanbevelingen van de ombudsman heeft STIP gevraagd of het college wilde reageren over hoe we in Delft omgaan met de aanbevelingen. Deze reactie is vorige week gekomen. We doen al veel goed, maar er is ook nog veel ruimte voor verbetering.

We hebben in Delft hard gewerkt om persoonlijke gesprekken laagdrempeliger te maken, je kunt nu bijvoorbeeld ook zonder afspraak via DigiD langskomen. Ook kijken we naar hoe we mensen het beste kunnen bereiken, door ze bijvoorbeeld te bellen in plaats van het blijven sturen van brieven.

In de door STIP gevraagde reactie worden ook een aantal dingen genoemd die nu naar aanleiding van het rapport zijn veranderd. Zo krijgen schuldenaars nu elk besluit van de Financiële Winkel (die in Delft helpt bij schulden) ook op papier. Ook was het zo dat iemand met een eigen huis die problematisch schulden had dit huis altijd zou moeten verkopen. Nu wordt eerst gekeken of het wel voordeel oplevert om het huis te verkopen, of dat het beter is om het huis aan te houden.

Het vervolg

Aan het einde van het jaar komt de nota 'schuldhulpverlening en budgetbeheer 2019 – 2022'. Daarin worden nog meer aanbevelingen uit het rapport meegenomen, zoals hoe we mensen met een eigen bedrijf kunnen helpen. Ook wordt er gekeken of we meer maatwerk kunnen bieden bij een volgend schuldhulpverleningstraject wanneer eerder een traject vroegtijdig gestopt is.

Wij zijn erg blij dat de gemeente naar aanleiding van dit rapport het beleid al heeft herzien en een aantal aanbevelingen heeft geïmplementeerd. Aan de andere kant zijn we er nog lang niet, daarom zullen we bij de nota 'schuldhulpverlening en budgetbeheer 2019-2022' goed kijken of de andere aanbevelingen ook echt opgevolgd zijn. Het is namelijk belangrijk om te blijven innoveren om mensen beter te kunnen helpen, en uiteindelijk is de gemeente met een slim schuldenbeleid ook nog eens goedkoper uit.

Door: Sybren van der Velde