Informateurs komen met advies voor coalitie Delft

De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA gaan met elkaar in gesprek over het vormen van een coalitie voor Delft. De fracties hebben dit besloten op basis van het advies dat informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond op 19 april hebben uitgebracht.

De informateurs hebben vorige week opdracht gekregen voor een tweede informatieronde. De opdracht was om een advies te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad. De verkenning maakte duidelijk dat een coalitie gevormd door de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA de meest kansrijke is.

De vijf fracties hebben uitgesproken dat ze voldoende inhoudelijke raakvlakken zien voor een succesvolle samenwerking. De partijen vinden elkaar onder meer als het gaat om de inzet op duurzaamheid, aandacht voor (fiets)mobiliteit, een preventieve aanpak in het sociaal domein en het voortzetten van het financieel herstel van de stad. In de afgelopen vier jaar hebben de vijf partijen al constructief samengewerkt. Het opstellen van een nieuw akkoord voor de komende vier jaar is het moment om hun visie op de stad opnieuw tegen het licht te houden, waarbij ze recht doen aan de uitslag van de verkiezingen.

De onderhandelingen om te komen tot een coalitie voor de periode 2018-2022 kunnen komende week beginnen.

Lees de eindrapportage van de informateurs hier.