Delft, ​Parel in de Randstad

Afgelopen raad is het rapport 'De Parel in de Randstad' besproken. STIP pleit voor investeren in de stad en financieel gezond worden.

Delft, ​Parel in de Randstad

Afgelopen jaren heeft de gemeente hard gewerkt om Delft financieel weer gezond te krijgen. Er moest flink bezuinigd worden en het vooruitzicht was niet positief. Na het zware weer is Delft weer op weg naar herstel. STIP wil hierbij inzetten op het investeren in de stad om de kansen die Delft heeft niet te verspillen. Dit betekent investeren in de kenniseconomie, toerisme, stedelijke vernieuwing en bereikbaarheid.

Nu dit rapport er is, heeft STIP aangedrongen bij het college om zo snel mogelijk met een uitvoeringsagenda te komen zodat er ook werk gemaakt kan worden van het rapport, dit stond ook in een motie die door bijna de hele raad gesteund werd. Voor het vervolg traject betekent dit concreet dat in mei bij de Kadernota een plan komt waar we de komende jaren op in gaan zetten als Delft. STIP heeft hier meegegeven dat we als stad moeten gaan investeren om er boven op te komen. Stil zitten is geen optie meer, want we hebben 'goud in handen'.

Investeren in de kenniseconomie, de motor van de Delftse economie, is van groot belang. De motor kan namelijk nog sneller draaien. Delft Technology Partners moet versterkt worden, zodat we in staat zijn om nog meer bedrijven te binden en te behouden. Dit is voor de korte termijn, ook voor de langere termijn zijn er investeringen nodig.

STIP gelooft in de toeristische kracht van Delft en hier moet ook meer op ingezet worden, zowel lokaal als regionaal, op zowel het vlak van marketing als het aantrekkelijker maken van de binnenstad. In de toekomst zien we ook graag een koppeling tussen toeristenbelasting en het budget voor toerisme.

De grootste uitdaging, en één van lange adem, is de transformatie van de woningmarkt. Hiervoor is samenwerken met de corporaties van cruciaal belang. Daarmee zal dus eerst een gezamenlijk plan moeten komen. Daarna zal ook de gemeente moeten investeren in dit langdurige, maar belangrijke proces. Door het herstructureren van wijken, door renovatie of nieuwbouw, en een betere mix van Delftenaren.

Een belangrijke verbinding die in Delft nog mist, is de verbinding tussen stad en campus. De fysieke verbinding zal de komende jaren sterk verbeteren, maar er moet ook aandacht zijn voor de zichtbaarheid van de campus in de stad en vice versa. Delft moet een proeftuin zijn en de uitwisselingen tussen de ondernemers in de stad en de kennisinstellingen benutten. Een ander belangrijk aandachtspunt blijven de oost-west verbindingen. Fietsverbindingen over de Schie, door de Spoorzone en de Binnenstad. Fietsen blijft van groot belang voor de bereikbaarheid van Delft.

Door: Elwin van Beurden