Meer fietsenstallingen bij station Delft

Er komen meer ondergrondse fietsenstallingen bij het station! Gister werd bekend dat Delft definitief subsidie vanuit het Rijk krijgt om een 3e ondergrondse fietsenstalling te bouwen.

Meer fietsenstallingen bij station Delft


STIP pleit al tijden voor voldoende stallingsmogelijkheden bij het station. Volgens prognoses zouden er in 2030 zo'n 10 000 stallingsplekken nodig zijn bij Station Delft. Zonder een 3e stalling zou het aantal beschikbare plekken daar ver onder vallen. Door inzet van oud-STIP-wethouder Pieter Guldemond draagt naast het ministerie ook de regio bij aan het realiseren van deze derde stalling. Voldoende hoogwaardige stallingsmogelijkheden verhoogt de aantrekkingskracht van zowel het openbaar vervoer als de fiets.

Op dit moment komt het station in het weekend flink stallingen tekort en moet de ondergrondse stalling afgesloten worden. Dit zorgt ervoor dat mensen hun fietsen verkeerd stallen of niet meer met de fiets naar het station gaan. STIP is voorstander van het vergroten van de capaciteit en deze vrij toegankelijk te houden. Wij zullen ons de komende tijd dan ook hard blijven inzetten om te blijven zorgen dat er voldoende gratis stallingen zijn.

Op dit moment bevinden er zich onder het station 5000 stallingsplekken en bovengronds 3700. De bovengrondse stalling zal op termijn plaats maken voor ontwikkelingen in de spoorzone. Op het moment wordt er al druk gebouwd aan de Coenderstalling, een 2e ondergrondse fietsenstalling. Deze zal in 2017 opgeleverd worden met een stallingscapaciteit van 2700 plekken. De 3e fietsenstalling zal naast de Coenderstalling komen en brengt het totaal naar 10 100 plekken.