Delft en vluchtelingen

Het vluchtelingenvraagstuk is nationaal een veel besproken onderwerp. Maar wat is de rol van de gemeente? Dinsdag 1 december ging het hierover in de commissie Sociaal Domein.

Delft en vluchtelingen

Unchanged image by Ann Wuyts

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) houdt zich landelijk bezig met de opvang van asielzoekers. Het COA kijkt naar lokale situaties en treedt in overleg met gemeenten wanneer die mogelijkheden zien voor opvang. Ook het Rijk heeft bij gemeenten gevraagd of zij statushouders versneld woonruimte aan kunnen bieden, aangezien dat de druk bij asielzoekerscentra weg kan nemen.

De gemeente Delft is aan de slag gegaan om te kijken welke bijdrage zij kan leveren. Het aantal vergunninghouders neemt landelijk toe en de verwachting is dat dit aantal alleen maar sneller zal groeien. Daarom wil Delft inzetten op een duurzame oplossing. Dit gebeurt door asielzoekers met een vergunning te huisvesten, zoveel mogelijk kleinschalig en verspreid over de stad. Er wordt door het stadsbestuur nog gezocht naar mogelijkheden om de hiervoor beschikbare woonruimte uit te breiden. Daarnaast wil Delft hulp bieden bij de opvang van vluchtelingen voor de gemeenten in de regio. Zo zal de capaciteit van de bestaande internationale schakelklas vergroot worden, zodat kinderen van 12-18 jaar de kans krijgen naar het reguliere Nederlandse onderwijs te schakelen. Als laatste wordt er voor vergunninghouders gekeken naar doelmatiger gebruik van taaleducatie. Het leren van de taal is namelijk een belangrijke stap om te kunnen integreren in het dagelijkse leven.

Overigens heeft het Rijk ook gekeken naar Rijksvastgoed dat ingezet kan worden voor de opvang van statushouders. Het voormalige Kantongerecht naast het oude legermuseum staat op de lijst van mogelijkheden. Het is nog niet bekend of hier daadwerkelijk vergunninghouders gehuisvest gaan worden. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel nog onderzocht.

STIP is blij met de inzet op huisvesting voor vergunninghouders aangezien dat ruimte oplevert bij asielzoekerscentra. Hierdoor is minder noodopvang nodig en kunnen mensen op een goede manier gehuisvest worden. Ook met de ondersteuning op het gebied van onderwijs en taaleducatie is STIP tevreden. Dit biedt mensen namelijk weer een kans op een goede toekomst.

Wil je zelf kijken wat je kan doen? Klik dan hier.


Door: Victor Mensink