Hoe zorgt de gemeente ervoor dat meer bedrijven in Delft vestigen?

Op maandag 8 juni heeft het bestuur van STIP een lunchlezing in de UB georganiseerd. In een volle HIVE zaal hebben Patrick Rogiers, managing director van 3M Benelux, en Jan Roelf Sikkens, projectmanager van de gemeente Delft, uitgelegd hoe er in Delft wordt gewerkt aan het versterken van de economie door gebruik te maken van de aanwezige, kansrijke, kenniseconomie.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat meer bedrijven in Delft vestigen?

STIP is overtuigd van het belang van een intensieve samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven op dit gebied. Een zogeheten 'Triple-Helix' biedt de mogelijkheid op technologisch vlak te excelleren, zorgt voor werkgelegenheid op alle niveaus in Delft en geeft onderzoekers en studenten aansluiting bij het technisch-innovatief bedrijfsleven.

Een bekend ander voorbeeld van deze samenwerking is YES!Delft. In deze incubator huren innovatieve startups ruimte om te ondernemen. TNO, TU Delft en gemeente Delft kopen training en coaching in om de innovators te helpen in het omvormen van een idee naar een startup, naar een bedrijf. Wat STIP betreft is dit een slimme manier om de kennis van mensen, instellingen en bedrijven in Delft samen te brengen en zo tot nieuwe bedrijven in Delft te komen. Maar niet alleen Delft ziet de waarde van het ondersteunen van de groei van jonge startups. In het regioverband MRDH, waarin 23 gemeentes rond Rotterdam en Den Haag samenwerken, is besloten om komend jaar voor 2 ton te investeren in startups uit de regio, die hierdoor ook gebruik kunnen maken van YES!Delft begeleiding.

Patrick Rogiers legde uit dat 3M naar Delft is gekomen omdat de visie van het bedrijf aansluit met die van de Technische innovatie Campus in Delft. Als bedrijf dat voor 30% afhankelijk is van innovatieve producten, niet ouder dan 4 jaar, is het belangrijk aansluiting te hebben bij instellingen waar de nieuwste technologieën worden ontwikkeld. 3M heeft vestigingen over de hele wereld en heeft er voor de vestiging van het onderzoekscentrum in de Benelux voor gekozen dat in Delft te doen. De ligging en bereikbaarheid, aanwezige kennis en netwerk en open houding van de gemeente hebben daar toe geleid.

Op 9 juni gingen de Delftse raad- en commissieleden op een externe oriëntatie om dieper in te gaan op de kenniseconomie. Daarbij werd er uitgebreid stil gestaan bij wat de bedrijven nou naar Delft trok, wat ze hier houdt en wat hun komst oplevert voor de stad. Het eerste bezoek was bij Octatube, een gespecialiseerd en innovatief bedrijf in architectonische constructies in Delft waar projecten zowel bedacht, getest, als gemaakt worden. Daarna volgde nog een bezoek aan YES!Delft, waar presentaties waren van 3M en van twee Twee YES!Delft bedrijven: Holland Haptics en Birdcontrolgroup. Als laatste werd er nog gesproken over de dienstverlening van de gemeente aan de bedrijven die zich hier hebben gevestigd of willen vestigen. Daarbij waren Sander den Hollander van het Klant Contact Centrum en het Ondernemersplein, Jörg Bauer van Werkse! en Louis Roxs van het Programmabureau Delft Technology Partners aanwezig.

Delft Technology Partners zorgt ervoor dat bedrijven zich in Delft kunnen vestigen en aansluiting vinden in het netwerk van partners. Als gemeente heeft Delft hier vooral een verbindende rol. Inzetten op goede randvoorwaarden zorgt dat bedrijven hier aan de slag kunnen. Zowel de gemeente Delft als de TU Delft zien hier de waarde van in en hebben daarom DTP opgezet. Aan de hand van vijf thema's worden de sterkste pijlers van de Delftse kenniseconomie toegelicht. Benieuwd hoe dat er uit ziet? Zie het hier zelf! Of kijk het filmpje van de Gemeente Delft.

Door: Bert Vogel