Debatavond Basisinkomen geslaagd

Op 21 april organiseerde STIP samen met GroenLinks Delft een debatavond over het basisinkomen. In een geheel gevuld Mooi Lamazi kregen aanwezigen eerst wat extra informatie over het algemene principe van het basisinkomen en de pilot zoals deze wordt voorbereid door o.a. Lisa Westerveld. Daarna ging de zaal enthousiast in debat onder leiding van Paul de Widt en is er input meegegeven aan raadsleden Ingrid Lips en Bas Vollebregt voor een toepassing in de Delftse situatie.

Debatavond Basisinkomen geslaagd

TEDx Talk Rutger Bregman

Om het kennisniveau van de zaal op peil te brengen werd de avond afgetrapt met een TEDx Talk van Rutger Bregman. Onder het motto, tevens de titel van zijn boek over het basisinkomen, "Gratis geld voor iedereen," verkende Rutger het principe van het basisinkomen en gaf hij voorbeelden van pilots die over de hele wereld hebben plaatsgevonden. De TEDx Talk is hier terug te kijken.

Pilot in Nijmegen door Lisa Westerveld

Na de algemene uitleg heeft Lisa Westerveld een voorbeeld gegeven van een pilot die op dit moment wordt voorbereid. Lisa begon met een duidelijke situatieschets over de grote hoeveelheid regels waar iemand die een uitkering aan wil vragen in Nijmegen tegenaan loopt. Ook bood zij inzicht in de verschillende stromen van inkomsten die een gezin in de bijstand allemaal zou kunnen hebben, zoals huurtoeslag, kinderbijslag, langdurigheidstoeslag etc. Aansluitend op dit betoog pleitte zij voor een systeem met minder regels, en meer vriendelijkheid: een basisinkomen.
Lisa lichtte toe dat er in Nijmegen gedacht wordt aan een experiment met ZZP'ers, en mensen met een bijstandsuitkering.

Behalve in Nijmegen worden op dit moment op een aantal andere plekken ook experimenten voorbereid.

Kanttekeningen

Na de twee positieve betogen voor een basisinkomen was het aan STIP'er Elwin van Beurden om met wat tegenargumenten de zaal los te weken voor het debat. Met CPB-onderzoek (zie voor rekenmodellen de site van Tegenlicht) en andere kanttekeningen die door tegenstanders gebruikt worden heeft Elwin een stevig betoog neergezet tegen het basisinkomen. Het betoog riep veel reacties op uit de zaal en was daarmee een mooie overgang naar het debat.

(Het betoog van Elwin was niet zijn eigen mening, en ook niet de mening van STIP. Elwin is gevraagd een tegenbetoog te houden i.v.m. laat afzeggen tegenstander)

Debat met aanwezigen

Na de twee leerzame introducties en het tegenverhaal kreeg de zaal de ruimte om met elkaar in debat te gaan. Onder leiding van avondvoorzitter Paul de Widt kregen alle aanwezigen de kans om hun kansen, risico's en meningen in te brengen en mee te geven aan de aanwezige politici.

Interessante vragen die besproken zijn, waren onder andere:

  • Gaan mensen méér of minder werken als ze een basisinkomen krijgen?
  • Wat is het effect op de arbeidsmarkt, en onpopulaire banen als er een basisinkomen wordt verstrekt?
  • Wat zijn de kosten van een experiment met het basisinkomen?
  • Hoe wordt een experiment met het basisinkomen wetenschappelijk valide gemaakt?
  • Voor welke bevolkingsgroep/gemeente is een pilot interessant om uit te werken?

Conclusie

Onder de aanwezigen was breed draagvlak voor een experiment met het basisinkomen. De kosten en precieze uitwerking van de pilot zijn op dit moment de grootste barrières voor Delft.

STIP en GroenLinks danken alle aanwezigen hartelijk voor hun inbreng en gaan graag ook verder het gesprek aan over het basisinkomen met de stad. Neem vooral contact met ons op!


Door: Bas Vollebregt