Vraag tijdig je TWK aan!

Sommige studenten laten gratis geld liggen. Dankzij STIP kunnen Delftenaren tot 135 euro van de woonlasten terugkrijgen van de gemeente. Dat doe je door de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) aan te vragen.

Deze lasten betreffen de rioolafvoerrechten en afvalstoffenheffingen die vaak doorberekend worden in de huur- en servicekosten van je kamer. Maar, wees er snel bij, want de deadline voor het aanvragen is 1 januari 2014!

De regeling is in 2003 door STIP in het leven geroepen omdat studenten meestal wel een laag inkomen hebben, maar toch geen gebruik konden maken van de reguliere kwijtschelding. Ondanks grote bezuinigingen bij de gemeente is het ook in 2013 weer mogelijk om TWK aan te vragen.

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Je woont in 2013 in een onzelfstandige wooneenheid; zoals een studentenkamer. Je hebt een inkomen tot 925,37 euro en een beperkt eigen vermogen. Je inkomen is opgebouwd uit bijverdiensten, studiefinanciering en eventuele uitkeringen. Een aanvullende lening bovenop je studiefinanciering telt overigens niet mee als inkomen.

2. Je kunt aantonen dat gemeentelijke heffingen worden doorberekend in je huur. Dit is terug te vinden in je huurcontract of huurspecificatie (voor DUWO-bewoners wordt deze jaarlijks rond 1 juli verstuurd)

3. Je vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Deze grens bereken je als volgt:

het normbedrag kosten levensonderhoud (bijstandsnorm) + subsidiabele huur – normhuur + ziektekosten premie – normpremie ziektekosten.

Bij het aanvragen zal je enkele documenten mee moeten sturen. Let erop dat je dat ook doet, anders wordt de aanvraag niet behandeling genomen. Het aanvragen van de TWK kan op de website van de gemeente Delft, via het digitale gemeenteloket. Voor verdere vragen kun je het nummer 14015 bellen of langsgaan bij het Werkplein Delft (Westlandseweg 40).

Foto door ScagliolaBrakkee.

Door: Bert Vogel