Algemene Beschouwing 2013

Hoe zijn het wereldsucces van Nuna 7 en de begroting van de gemeente Delft gekoppeld? Lees hiervoor de Algemene Politieke Beschouwingen, zoals uitgesproken door Anne Viruly, fractievoorzitter STIP Delft. Tipje van de sluier? Drie kernwaarden: betrouwbaar, doelgericht en innovatief.

Algemene Beschouwing 2013

Algemene Politieke Beschouwingen van STIP, zoals uitgesproken door Anne Viruly. Het gesproken woord telt.

Voorzitter,

Precies een week geleden zijn we wereldkampioen geworden! Japan werd ’t niet, Zwitserland niet, Amerika niet. Nederland werd het, en vooral: Delft werd wereldkampioen. Waarin? In hard rijden, op zonne-energie! We wonnen de World — Solar — Challenge, met de Nuna 7.

Hoe behaalden we dát succes? Daarvoor moest de auto drie eigenschappen hebben. Hij moest betrouwbaar zijn. Volledig gemaakt zijn voor zijn doel. En hij moest echt innovatief zijn.

Laat dat wereldsucces een voorbeeld zijn voor de gemeente Delft. Precies die drie zaken moet een lokale overheid namelijk ook zijn. Betrouwbaar, doelgericht en innovatief. Langs die drie invalshoeken neem ik u mee.

Eerst de betrouwbare overheid.

Nuna 6, de voorganger van deze winnaar was..niet zo betrouwbaar. Twee weken voor de race, twéé weken, in een testrit, crashte de auto. Waardoor? Door een klápband. Dit jaar stond daarom ‘betrouwbaarheid’ hoog op het lijstje van de studenten die hem gingen bouwden. Om als lokale overheid betrouwbaar te zijn, starten we ook met de basis en moeten eerst de financiën kloppen. Ook in de toekomst, als het budget... nog verder slinkt. In de Raad moeten we ervoor zorgen dat we met onze plannen dat geld niet drie keer uitgegeven. Maar, politiek gaat niet alleen over geld.

Om betrouwbaar te zijn,moet ook wát we doen, goed zijn. En deze coalitie heeft de laatste drie jaar ook inhoudelijk betrouwbaar beleid neergezet. Je ziet het aan de Spoorzone, waar we echt iets prachtigs van maken, je ziet het aan de mindset van de gemeente dat we via regie partners kunnen vertróuwen, je ziet het aan hoe we aan de kenniseconomie bouwen. Voorbeelden van Delft als ook een inhóudelijk betrouwbare overheid.

Maar, er blijft meningsverschil genoeg. Zo vindt STIP fietsen een snelle, belangrijke en gezonde manier van vervoer. En dat willen graag stimuleren. Het is eigenlijk nog veel simpeler; de Delftenaar vertróuwt erop dat we:

  • snelle fietsroutes hebben;
  • dat we fietswrakken verwijderen,
  • en dat we kapotte fietspaden repareren.

In de begroting staat nu dat we hier in 2017 eigenlijk geen geld meer voor hebben, alleen het geld van andere meevallers. Hoe dat precies in zijn werking zal gaan, zullen wij in de commissie dus nog vragen over stellen.

Men verwacht ook bij het station een plekje voor hun fiets. STIP zegt al jaren, dat we wel genoeg fietsplekken moeten creëren bij dit nieuwe station. Die zorg is kortgeleden met onderzoek van onder andere de TU Delft onderbouwd; we bouwen er nu 5500 te weinig.

In deze begroting wordt dit probleem erkend, en reserveren we 1 miljoen extravoor fietsstallingen. We weten dat dat nog niet genoeg is om ze daadwerkelijk te bouwen, maar..het is een begin. Dit probleem moet de komende jaren dus een aandachtspunt blijven van deze raad. Samen zorgen we voor een betrouwbare overheid. We zorgen ervoor dat wij geen klapband krijgen dus.

Dan het tweede thema: de doelgerichte overheid.

Want, het team van Nuna 7 wist heel goed waar ze naar toe zouden werken; Ze gingen voor een wéreldtitel. Waar wij voor gaan? De kenniseconomie. Omdat alle inwoners van Delft daar wat aan hebben. De kenniseconomie in vier stappen.

  1. De basis ervoor was er, die had potentie.
  2. Die potentie zijn we actief aan gaan boren.
  3. Wat we deden, had effect.

en nu zijn we klaar voor 4. We gaan ervoor.

1. De basis was er. Delft heeft een technische universiteit van wereldformaat. En daarnaast twéé HBO’s, TNO, Deltares, ontwerpbureaus en architecten. In die kennis zit een enorme economische potentie.

2. Die potentie, die zijn we als gemeente, aan gaan boren. Wat zijn we gaan doen; We zijn zelfverzekerd de regio gaan organiseren, omdat gezamenlijk bedrijven hierheen te trekken. We zijn ruimtes gaan creëren waar studenten met goede ideeën, een bedrijf kunnen starten. We vullen de missende schakels van het systeem op, zoals een technisch MBO en een internationale basisschool.

Een sterke basis, daar wat mee doen,

En 3. Die inzet had effect. 200 extra bedrijven in Delft; een deel in de Zuster, meer dan 100 uit YES!Delft. inclusief alle banen, die daarbij horen. Maar ook: omliggende winst; deze nieuwe bedrijven spekken leveranciers, de detailhandel, de kroeg in de stad, en heel bijzonder maatschappelijk nut; omdat Delftse innovaties de zorg verbeteren;

In dat opzicht is deze begroting een kantelmoment. We zijn klaar voor stap 4! Deze begroting laat zien; dit zetten we voort.

We besluiten om die economische potentie niet maar steeds een kans te noemen, maar die volledig aan te boren. We gaan ervoor. Delft als bréin van de Metropoolregio; kennisintensieve bedrijven zitten hiér; uit Delft komen de innovaties die nodig zijn in het ziekenhuis, in schepen en de fabriek in Rotterdam. En dat, dat gaan we zien; aan een Technopolis vol grote technische bedrijven zoals 3M, aan al die banen, aan een sterkere economie. Doelgericht!

Voor het vólle economische potentieel zien we ook graag dat de werknemers van die bedrijven hier huizen kopen en hier hun geld uitgeven. Maar de huizen die kenniswerkers zoeken; starterswoningen en woningen in het wat duurdere segment, die hebben we amper. Gelukkig kunnen we die, nu, in de Spoorzone bijbouwen.

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. In dat opzicht, is er hier in Delft, soms net wat weinig te doen. Cultuur kunnen we dáárom niet laten liggen. Wat ik dan voor me zie? Dát ga ik nog schetsen, en dan gaan we door.
Eén; we starten door de Vak en de Veste in het zadel houden, zij vormen een fundament. Twee: we verbeteren de musea; hervormen het Prinsenhof van bezienswaardigheid, naar iets wat je op zaterdag wil beleven.

Drie: we zorgen voor spannende evenementen en opvallende kleinere initiatieven. Die zaken waardoor je Delft kan ontdekken, dat Delft je verrast, dat Delft je thuis wordt. Daarom maken wij ons zorgen over 2017, en verdere bezuinigingen op evenementen. Wat STIP betreft moeten we dan dus heel goed gaan kijken hoe we, wat er overblijft, gaan inzetten.

Delft als een doelgerichte overheid; meer bedrijven, meer banen en ervoor zorgen dat die werknemers hier willen wonen, kunnen wonen en hier hun geld uitgeven.

Om die wereldtitel te behalen, moest de Nuna nog iets zijn; innovatief.

En voor echte innovatie, moet je de moed hebben. Je moet je hele beeld van en auto overhoop gooien, je moet het helemaal anders te durven doen. De grootste uitdaging voor Delft van het komende jaar, worden de decentralisaties.

Dat we als gemeente de volledige verantwoordelijkheid overnemen van het Rijk, als het gaat om uitkeringen, langdurige zorg, de jeugdzorg. Innovatie is daarbij cruciaal. Hoe Delft dat aanpakt; is het voorbeeld van innovatie. We durven alles om te gooien zodat we die taken ook echt aankunnen, waarbij we de ambitie hebben het zelfs beter te doen dan het Rijk.

Binnen het sociale beleid is er bij deze begroting één specifiek punt waar wij ons zorgen over maken. Dat is de jeugd. Specifiek de cultuur- en sportregeling. STIP vindt het namelijk belangrijk dat kinderen kunnen sporten en hun creativiteit kunnen ontwikkelen. En, wanneer ouders geen geld hebben voor die sport- of muziekles, dat de overheid dan helpt.

Er staat nu in de begroting aangekondigd dat er naar de toekomst van deze regelingen gekeken gaat worden. De regeling hervormen, daar zijn we zeker niet tegen, dat hoort bij innovatie. We willen wel dat ook in de toekomst, de financiële situatie van ouders, op dit vlak de ontwikkeling van een kind niet beperkt. Het sociale domein wordt helemaal anders, en wij durven dat aan.

Vorige week, haalde de Nuna 7 een wereldtitel. Dat deden ze door betrouwbaar, doelgericht en innovatief te zijn. De begroting die vanavond voorligt, spiegelt zich aan dat succes. Financieel én inhoudelijk betrouwbaar, met een juiste focus, vol innovatief beleid!