Terrassen blijven tot 1 uur open

Delft heeft een nieuw beleid op terrassen. Minder onnodige regels, grotere terrassen op de pleinen, en langs de horecagevel mag er meldingsloos bijna altijd een rijtje stoeltjes. Wat er niet veranderd is, zijn de openingstijden; en daar is STIP erg blij mee.

Terrassen blijven tot 1 uur open

Het idee voor vervroegde sluiting om 23 uur, kwam van enkele bewoners. Zij wonen dicht bij horecazaken, en gaven aan daar veel last van te hebben. Enkele partijen in de Raad gaven in het eerste debat aan wel wat voor deze oplossing te voelen.

In de periode naar de Raadsbehandeling toe zijn bewoners en horeca wederom om tafel gegaan. In dat gesprek is nog eens goed gekeken naar het werkelijke probleem, leidend tot een actieplan met onder andere een 24/7 meldpunt voor overlast. Ze kregen hier, terecht, veel complimenten voor.

STIP is in dit debat altijd voor het behouden van de openingstijd van 1 uur geweest. De terrassen geven Delft een levendige binnenstad en een veilige en welkome sfeer op straat. Op de Delftse binnenstadterrassen is een ieder te vinden; niet alleen de bewoners van de binnenstad. Het is de trekker voor bezoeker en toerist, het is het terras van hen die er zelf geen hebben en het is waar ook bewoners van de randen van de stad zich thuis voelen. Hoe groot deze groep terrasliefhebbers is, werd alleen maar duidelijker met de vele handtekeningen op de petitie en de meer dan duizend betogers op Facebook. STIP viert vanavond het nieuwe beleid op een Delfts terras.