Twan de Nijs

Mijn naam is Twan de Nijs en sinds 2013 woon en studeer ik in Delft. Naast mijn opleiding tot werktuigbouwkundige ben ik lid geworden bij Virgiel en heb ik me ingezet voor IAESTE, een internationale studentenorganisatie die technische stages uitwisselt over de hele wereld. Ook kwam ik al snel in aanraking met STIP en de Delftse politiek, waardoor ik meer inzicht kon krijgen over de stad waar ik was komen wonen.

Naast dat inzicht over de mogelijkheden in de politiek wil ik me nu ook gaan inzetten voor Delft, waarbij ik kansen zie voor versterking van verbindingen in de stad. In Delftse proeftuinen kunnen de innovatieve ideeën van ondernemers en onderzoekers van de universiteit goed uitgeprobeerd worden. Veel vrijwilligersorganisaties en culturele platforms weten elkaar steeds beter te vinden, ondersteuning hierbij zal de impact van beiden vergroten. Daarbij is ruimte voor nieuwe initiatieven ook van groot belang.

Na het afronden van mijn middelbare schoolopleiding in Parijs was er maar een universiteit waar ik heen wilde, de TU Delft. Dit werd bij aankomst alleen maar versterkt door de mooie stad waarin ik terecht kwam, ik voelde me meteen thuis. Een welkom wat ik iedereen die hier wil komen wonen, werken of studeren van harte gun. Daarom zou ik graag een steentje willen bijdragen en hoop ik tijdens mijn STIP-tijd een verschil te kunnen maken voor deze stad.

Moties

Below is an overview of all the proposals that Twan de Nijs submitted or received. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
7 nov. 2019
M
Naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding
VVD, CDA, D66, STIP, OD
Deze motie vraag om meer maatwerk in de aanpak van het ophalen van afval in de wijken. Specifiek vraagt de motie hierbij ook te kijken naar het toepassen van de inzamelmethode van 'nascheiding'.
Passed
26 sep. 2019
A
Wilgenlaan betrekken bij uitbreiding parkeergebied E
D66, PvdA, GL, STIP
Wilgenlaan betrekken bij uitbreiding van parkeergebied E
Passed
11 jul. 2019
A
Spelregelkader Schieoevers Noord
GL, STIP, VVD, PvdA
Met dit amendement wil STIP bedrijven beter beschermen in de MER van Schieoevers Noord
Passed
11 jul. 2019
A
Beslispunt 5B raadsvoorstel Schieoevers Noord
GL, VVD, PvdA, D66, STIP
Omdat Schieoevers Noord een belangrijk dossier is, verwijdert dit amendement het Collegemandaat op "beleidsneutrale wijzigingen" uit de MER van schieoevers, zodat de Raad in controle blijft.
Passed
16 mei 2019
M
Weloverwogen verkoop aandelen Eneco
STIP, GL, CU, CDA
Er wordt meer informatie verzameld om een goede keuze over de verkoop van de aandelen Eneco te maken.
Passed
31 jan. 2019
M
Koesteren van maakindustrie in DOP Schieoevers
VVD, D66, STIP, CDA, SP, SD, CU
Koester huidige bedrijven aan de Schieoevers, behoud ze in ieder geval tot 2030 en schets heldere kaders in het DOP
Passed