Kadernota 2017: In(novatieve) balans

STIP gaf haar visie op de Kadernota, in de raadsvergadering Dit jaar vroegen we vooral aandacht voor Duurzaamheid, Levendigheid en Schuldenproblematiek.

Kadernota 2017: In(novatieve) balans

Algemeen

Om het gelijk maar gezegd te hebben: STIP was heel blij met deze Kadernota. Waar de jaren hiervoor constant moest worden bezuinigd en vorig jaar er eindelijk een beperkte ruimte beschikbaar kwam; is er dit jaar ruimte voor investeringen en lastenverlaging. Waar veel partijen kiezen om vooral de Onroerend Zaak Belasting (OZB) te verlagen, kiest STIP met volle overtuiging om investeringen te prioriteren. Dit is namelijk manier om Delft toekomstbestendig te maken. Wij maken ons dan ook hard voor investeringen op het gebied van innovatie, de kracht van Delft. Dit is gelukt! Komende jaren komt er geld vrij voor allerlei innovatieve projecten.

Voor STIP waren er nog wel een paar aanscherpingen te maken op de kadernota. We hebben er een paar voor je uitgelicht.

Duurzaamheid & Woning Abonnement

STIP vindt het van enorm belang dat we werk maken van de verduurzaming van Delftse gebouwen. STIP heeft een toezegging gehad van het college om net als Deventer een woning abonnement aan te bieden. Dit bestaat uit een stukje voorlichting en een lening voor de aanschaf van energiezuinige apparatuur of isolatie. Denk hier bijvoorbeeld aan een energiezuinige koelkast, HR glas of een warmtepomp. De energiebesparing die hieruit voortvloeit betaalt dan voor de besparende maatregelen. Het resultaat is, zonder dat je lasten omhoog gaan, meer woongenot en een bijdrage aan Delft Energieneutraal 2050. Slimme duurzaamheid!

Werk, Onderwijs & Schulden

De economie trekt weer aan en dat is mooi. Dat betekent namelijk dat mensen weer aan het werk kunnen en hiermee het levensonderhoud kunnen betalen. Als gemeente moeten we dus blijven inzetten op het creëren van banen. Dit doen we bijvoorbeeld door geld te investeren in de kenniseconomie en toerisme. Daarom dienden we samen met de VVD een motie in om tot een ruimtelijk-economische visie te komen. Hiermee krijgen we inzicht waar nu en in de toekomst ruimte is voor onze Delftse bedrijven.

STIP heeft veel ambitie om het onderwijs in Delft beter te maken, maar op dit moment mist er nog een duidelijke visie. Goed onderwijs is de voorwaarde voor een goede baan en daarom vroegen STIP en de PvdA het college om met een 'Onderwijsvisie' te komen. Het College heeft toegezegd om in het 1e kwartaal 2018 met een uitgebreide visie te komen.

Verder hebben we het uitgebreid over schulden gehad, want veel jongeren hebben het moeilijk met schulden. We schreven hier al eerder een stuk over.

We vinden het van belang dat de gemeente niet de veroorzaker is van schulden. Wethouder Brandligt heeft toegezegd om STIP's idee van 'Sociale Deurwaarders' te gaan inzetten. Deze gaan al in een vroeg stadium in gesprek om meer schulden te voorkomen, vooral ter voorkoming van een opeenstapeling van incassokosten en boetes. Hierdoor stellen we mensen in staat om er weer bovenop te komen in plaats van zich verder in de schulden te werken. Bovendien bespaart het de gemeente ook weer veel kosten; een Win-Win dus!

Evenementen

Het evenementenbudget is door de jaren heen flink uitgedund en dat is zonde! Veel festivals en evenementen vinden het lastig om hun financiën rond te krijgen en er is weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Vercommercialisering of feesten die alleen eens in de 2 jaar plaatsvinden zijn daar de gevolgen van. STIP heeft, samen met Stadsbelangen Delft, aangedrongen bij het college om meer geld vrij te maken om deze evenementen te ondersteunen. Het college heeft toegezegd om bij de begroting met een voorstel voor structureel meer budget te komen.

Streetart

Als je Graffiti zegt, gaat het al snel over meer geld beschikbaar maken om Graffiti te verwijderen. Natuurlijk is dit belangrijk om de stad mooi te houden, maar dan is het kwaad al geschied. STIP ziet graag dat er preventief wordt gewerkt: Dit kan door het toepassen van een Graffiticoating of door kunst toe te passen. Niet alleen zorgt dit ervoor dat er minder beklad wordt, maar het geeft ook een facelift aan de omgeving. In Delft gebeurde dit onder andere al in de Bonte Os Steeg, het Mozaiëk bij de Sebastiaansbrug en onder de Kruithuisweg. Het college heeft toegezegd om de mogelijkheden te onderzoeken voor het voorkomen van graffititags door coatings, groene wanden en streetart in te zetten. Weet jij nog een goede locatie? Stuur ons dan een berichtje!

STIP is dus tevreden met het resultaat en kijken uit naar de verwerking in de begroting.

Door: Elwin van Beurden