Haal stoepkrijt uit de illegaliteit!

STIP verzet zich al lange tijd tegen overbodige regels. Nu landelijk de discussie is losgebarsten over doorgeschoten regelgeving, wil STIP dat Delft zich aansluit bij de groeiende groep gemeenten die stoepkrijten toestaat.

Haal stoepkrijt uit de illegaliteit!

STIP heeft het voortouw genomen om de Delftse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te frissen en regels die overbodig zijn te schrappen. Het gaat wat STIP betreft niet alleen om stoepkrijten, maar een aantal regels die levendigheid in de stad beperken. STIP wil bijvoorbeeld ondernemers meer vrijheid geven om bijvoorbeeld een bankje of bloemenbak voor de winkel te plaatsen. Dat stimuleert creatief ondernemerschap en past in de ambitie van Delft om een regiegemeente te worden STIP-raadslid Elwin van Beurden: "Natuurlijk moeten we bepaalde regels hebben, maar deze moeten wel een doel dienen. Bij een aantal regels in de APV zien we dat doel niet."

De gemeenteraad zal zich binnenkort uitspreken over een vernieuwde APV, waar hopelijk zoveel mogelijk overbodige regels geschrapt zullen worden. STIP is benieuwd naar de reacties van andere gemeenteraadspartijen.

Door: Elwin van Beurden