Betrek jongeren bij de energietransitie

STIP wil dat jij jouw ideeën mee kan geven. Gisteravond werd onze motie ‘Betrek jongeren bij de energietransitie’ toegezegd. Wil je weten waar dat voor gaat zorgen? Lees dan hier verder.

Jongeren

Denk mee

STIP wil dat jij jouw ideeën mee kan geven. Bij de transitie naar een duurzame stad hebben we iedereen nodig. Door mensen goed te betrekken laten we ze zien welke kansen er liggen, creëren we een gevoel van verantwoordelijkheid en houden we iedereen enthousiast. Door met verschillende mensen het gesprek aan te gaan, halen we ook nog eens nieuwe ideeën op. Dat zorgt voor beter beleid dat past bij de mensen voor wie we het doen: Delftenaren!  

Jongeren

In het bijzonder vindt STIP het belangrijk om jongeren te betrekken. Zij zullen het langst moeten leven met de keuzes die we nu maken. Nu worden ze vaak erg beperkt betrokken worden bij de keuzes die worden gemaakt. Daarom diende STIP de motie ‘Betrek jongeren bij de energietransitie’ in. Daarmee spreekt de raad uit bij ieder participatietraject dat te maken heeft met de energietransitie ook expliciet jongeren te betrekken.

Kosten

De komende periode wil STIP ook met nieuwe vormen van participatie aan de slag gaan. Bij nieuwe vormen van participatie zal STIP kritisch kijken naar de kosten en vorm.  Zo lijkt het STIP waardevol om met innovatieve digitale vormen van participatie te werken. Met apps als de ‘Swipocratie’ betrekken we moeilijk bereikbare doelgroepen bij nieuw beleid en complexe veranderingen. Op die manier kunnen we goedkoop veel mensen betrekken.

Meer weten?

STIP heeft voor het opstellen van deze motie nauw samengewerkt met JongRES. Zei zetten zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieen (RES’en). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Delft val onder de regio Rotterdam Den Haag. Kijk een keer op hun website als je geïnteresseerd bent in wat we allemaal van plan zijn.

Heb je een specifieke vraag waar je mee zit? Of wil je gewoon heel graag een compliment geven? Neem contact op met Rick van den Brink!