STIP kijkt naar de toekomst - Bespiegelingen bij de Kadernota

Afgelopen donderdag hield de gemeenteraad haar bespiegelingen bij de bespreking van de Kaderbrief 2020. De fractievoorzitters gaven namens hun fractie in de huidige situatie hun blik op de toekomst. Lees hieronder de inbreng van STIP!

MatthijsMarktSteeg

Voorzitter,

De raadsperiode is alweer twee jaar bezig, we zijn nu halverwege. Een periode die we ingingen met een bestuursprogramma met als motto ‘Voorbereid op de toekomst’. Want ja, we kwamen uit financieel wat mindere tijden en konden eindelijk weer de blik op de horizon vestigen om vandaag te werken aan de stad die we morgen willen zijn.

Helaas is de wereld toch anders dan we toen voor ogen hadden en zullen we de tweede helft van deze raadsperiode anders in gaan door de coronacrisis. Onze gedachten gaan daarmee ook uit naar alle Delftenaren die hierdoor getroffen zijn. Naast de direct getroffenen, zijn dat ook de lokale ondernemers die hun inkomsten zagen instorten. Maar ook juist zij die het moeilijk vinden om van zich te laten horen, de kwetsbare groepen, zoals probleemgezinnen die we normaal al moeilijk in het zicht krijgen.

Waardering voor Delft
Gelukkig liet de crisis juist ook de kracht van Delft zien; initiatief nemend, zorgzaam en innovatief. Het is geen geheim: Delft is een innovatieve stad op de technologie. De afgelopen maanden zagen we die innovatie ook breder. Cultuurinstellingen zoals het Rietveld Theater met digitale voorstellingen. En ook ondernemers die thuis gingen bezorgen en op een nieuwe manier in contact kwamen met hun klanten. Of studenten die een platform op hebben gezet om mensen die hulp nodig hebben in contact te brengen met mensen die hulp willen geven.

Wij hebben ontzettend veel waardering voor de stad en haar inwoners, en ook complimenten aan het college voor het proactief handelen in het ondersteunen van onze lokale partners. De situatie heeft wel voor extra kosten geleid. Gelukkig voornamelijk van incidentele aard.

Uitdagingen op korte en lange termijn
Richting de komende begroting zitten onze zorgen vooral in de structurele tekorten, met name op het sociaal domein. Dat is wat STIP betreft de grootste financiële uitdaging waar we op korte termijn voor staan. Hoe krijgen we er grip op? We kijken dan ook uit naar het voorstel van het college over wat mogelijkheden zijn om te besparen. We horen graag wanneer het college denkt hier duidelijkheid op te kunnen geven.

In deze termijn zal ik vooral een aantal richtingen meegeven hoe STIP kijkt naar de vertaling van de uitdagingen waar we nu voor staan richting de begroting. Op korte termijn, maar ook de lange termijn. Zodat Delft ondanks de huidige hectiek, in 2040 ook de stad is die we willen zijn. Herstarten en blijven kijken naar de toekomst staat daarin centraal.

Herstarten van Delft
Herstarten van Delft, wat houdt dat in? Laten we de komende tijd denken vanuit: ‘Wat is er mogelijk?’ in plaats van ‘Wat niet?’. Laten we kansen om weer wat levendigheid te organiseren aanmoedigen zolang het op een verantwoorde manier kan: door met initiatiefnemers mee te denken, coulant om te gaan met de richtlijnen, en juist fysiek meer ruimte te bieden.

Daarbij is het belangrijk om goede ontmoetingsruimtes te hebben, om ook het ‘eenzaamheidsvirus’ tegen te gaan. Plekken waar men elkaar op een verantwoorde manier weer kan zien en spreken, zoals nu in OPEN.

Daarbij ligt er ook een nieuwe uitdaging richting de zomer. Veel Delftenaren die gebruikelijk met de zomer even er ‘tussenuit’ gaan, zullen dat nu in eigen stad gaan zoeken. Ook zullen veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Dus, hoe maken we van de komende zomer voor de inwoners en bezoekers een vakantie in Delft? Wellicht het aanmoedigen van leefstraten, het versterken van de culturele attracties of een stadstrand? Ziet het college daar mogelijkheden?

De vraag naar een bruisende stad laat wat STIP betreft in ieder geval zien dat het belangrijk is om te blijven investeren in cultuur. Zorg ervoor dat die paar culturele instellingen die we in deze stad hebben, deze benarde situatie ook doorkomen en dat zij juist in dat herstel hun bijdrage kunnen leveren.

Ook laat deze tijd zien hoe belangrijk het gebruik van de openbare ruimte is. De afgelopen maanden lijkt men meer te fietsen en te wandelen. Laten we dus ook op korte termijn, bijvoorbeeld via pilots ruimte bieden. Zodat men in deze tijd kan ontspannen en sporten in de eigen wijk.

Blik op de toekomst
Zoals ik eerder zei, moeten we ook tijdens het herstarten onze blik op de toekomst houden. We hebben als stad mooie ambities richting die toekomst. Ambities die nog altijd even relevant zijn. Neem het gebied van Duurzaamheid, daar moeten we eerlijk naar onszelf durven kijken. Waar laten we steken vallen? Daarin zijn de indicatoren zoals laatst besproken een goed begin.

Ook blijven we toewerken naar voldoende plek voor woningen en banen door slim te verdichten. Denk aan innovatieve woonruimten, aan het stimuleren van de fiets en deelvervoer, of aan de menging van wonen en werken.

Een belangrijke rol die wij als lokale overheid daarin kunnen spelen is blijven investeren. Recent bijvoorbeeld nog met een investering in onze economie met NextDelft. Zo stralen we vertrouwen uit richting de stad en richting de toekomt. Het mooie hierin, voorzitter, is dat we het middel hiervoor al hebben: Fonds Delft 2040. College, zet dat fonds vooral de komende tijd in, zorg dat iedereen weet: In Delft moet je nog steeds zijn, en voor goede plannen staan we als gemeente open.

Blijf investeren met een blik op de toekomst
Ik rond af. Onze schuldpositie is ten opzichte van eerdere jaren verbeterd. Ondanks de incidentele klap door corona is de financiële situatie sterk. Ja, er ligt nog een uitdaging op het sociaal domein waar we de komende maanden graag het gesprek over aangaan, maar als u één boodschap uit mijn termijn kan meenemen, dan is het: Blijf investeren met een blik op de toekomst!

Laten we zo met de stad achter onze ambities blijven staan, op naar een sterke tweede helft.