Maaike Zwart

Maaike Zwart is sinds juni 2022 wethouder namens STIP met de portefeuilles duurzaamheid, werk & inkomen en economie. Maaike is in Delft opgeleid als stedenbouwkundige. Tijdens haar studie heeft zij onder andere vanuit de studentenraad actief samengewerkt met STIP, was zij jaren maatje van verschillende jongeren in Delft en deelnemer aan de Nationale Denktank.

Na haar studie is zij gaan werken als projectleider bij een gemeente in Trinidad en Tobago waar zij met de lokale bevolking een plan maakte voor verschillende publieke ruimten. Daarna is zij aan de slag gegaan bij Ecorys waar zij publieke instanties in binnen- en buitenland heeft geholpen met ruimtelijk en economisch advies. Voor zij werd voorgedragen als wethouder werkte ze bij de gemeente Amsterdam waar zij onder andere het programma duurzame gebiedsontwikkeling heeft opgezet en drie jaar heeft geleid.

Maaike is getrouwd, heeft twee zoontjes en is in haar vrij tijd naast in de speeltuin ook op de dansvloer en yogamat te vinden.