STIP vraagt aandacht voor wonen met huizenactie!

Vrijdag 17 februari heeft STIP actie gevoerd voor het woningtekort in Delft. Gedurende deze actie is, in samenwerking met kunstenaar Mischa de Bie, een eigen 'STIP huis' geplaatst op de markt van Delft. Dit huis is gedurende de dag 'geopend' door onze Wethouder Maaike Zwart.

Stip huis

Het plaatsen van een 'STIP huis' fungeerde als aandachtstrekker voor het nijpende woningtekort binnen Delft waarbij STIP metaforisch gezien graag laat zien hoe zij komt met onder andere pragmatische oplossingen. Delft is een fantastische stad om in te wonen, echter is het door de huidige problematiek op de woningmarkt vaak lastig voor starters en jongeren om aan een goede woning te komen. STIP zet zich in voor jongeren en starters door de doorstroom binnen de woningmarkt te vergemakkelijken en (zelfstandig en onzelfstandige) woningen bij te bouwen. Hierbij zijn wij niet bang om onder andere in de hoogte te bouwen!

Met het plaatsen van een zelfgemaakt 'STIP huis' wilde STIP meer aandacht vragen voor pragmatische oplossingen en laten zien dat Stip nadenkt over verbeteringen op de woningmarkt die wij door samen te werken en nieuwe slimme constructies van onder andere Delftse kennis kunnen bereiken. Zo vindt STIP dat, naast het bijbouwen van woningen, Delft slimmer moet omgaan met de huizen die wij al hebben: “Delft zet nu te weinig in op woningdelen en hospitaverhuur. Onnodig strenge regels voor een omzettingsvergunning werken dat nu tegen. Stip wil die regels zo snel mogelijk versoepelen.”, aldus Daylam Dag.

Benieuwd naar andere ideeën van STIP omtrent het oplossen van het woningtekort in Delft? Check ons verkiezingsprogramma!