Raad stelt herstelplan vast

Twee weken geleden bespraken we het herstelplan in de raad. Door oplopende tekorten in het sociaal domein heeft de raad een pakket aan maatregelen om 7.7 miljoen te bezuinigen aangenomen. Dit was de eerste stap naar het sluitend krijgen van de begroting.

photo-1572172758792-25c4265cea6a

Momenteel staat de gemeente Delft onder preventief toezicht. Dit houdt in dat de begroting of wijzigingen daarvan eerst goedkeuring van de provincie moeten krijgen. Door het herstelplan vast te stellen komen we weer van het preventieve toezicht van de provincie af.

Het is voor STIP van belang dat we blijven kijken naar een toekomstbestendige stad. Dit was dan ook ons uitgangspunt bij het herstelplan. Zo zijn we ook tevreden dat er een aantal minder pijnlijke beslissingen zijn meegenomen, zoals de ambtelijke organisatie die meebeweegt. Helaas zitten er ook een aantal besluiten in die de stad en haar inwoners gaan raken.

Wanneer mogelijk: weer ruimte voor cultuur

Een van de moeilijkere keuzes in het herstelplan was de bezuiniging op DOK. Een structurele bezuiniging van €400.000 zal DOK op alle vlakken raken. DOK vervult een bijzondere rol in de stad waarbij ze ook zorgt voor taaleducatie voor de meest kwetsbare inwoners. Daarom dienden we samen met GroenLinks en andere partijen de Motie ‘Begrotingssaldo 2024 achter de hand’ in. Wanneer de provincie het herstelplan goedkeurt kan het zijn dat we als stad te veel hebben bezuinigd. Deze motie vraagt dat het resterende bedrag in 2024 zoals dat uiteindelijk in het Herstelplan na goedkeuring door de provincie apart te houden. Dit bedrag zal dan worden in gezet voor aanpassingen in de bezuinigingen van DOK en Delft voor Elkaar. Wanneer het blijkt dat we niet zoveel moesten bezuinigen vinden we het dan ook belangrijk dat er naar verlichting bij DOK en Delft voor Elkaar wordt gekeken.

Onnodige bezuiniging 38CC

In het herstelplan stond origineel een bezuiniging van €130.000 bij 38CC ingeboekt. Echter bleek dit deels om een bedrag te gaan wat we van het rijk uitgekeerd kregen(€100.000) met een vaste bestemming waardoor het niet uitgegeven kon worden aan iets anders dan de beeldende kunsten. Dit was dus geen bezuiniging. Om deze reden hebben we samen met GroenLinks en andere partijen een amendement ingediend. Later zal in de commissie worden besproken of we als raad dit bedrag op een andere manier aan de beeldende kunsten willen besteden in plaats van 38CC.

Het is wat betreft STIP essentieel dat wanneer we weer vet op onze botten hebben, we de cultuursector tegemoet komen. Zij hebben de afgelopen jaren meermaals moeten bezuinigen. De basis op het gebied van cultuur is niet op orde. We zullen dan ook moeten gaan kijken naar een toekomstbestendige basis aan cultuurvoorzieningen. Zo bestrijden we eenzaamheid, stimuleren we creativiteit en brengen we mensen samen. Dat is wat Delft nodig heeft.