Advies Pieter Guldemond over coalitie: STIP, D66, GL, PvdA en CU

Woensdagavond presenteerde informateur Pieter Guldemond zijn advies aan de gemeenteraad. Het advies was gebaseerd op gesprekken die een focus hadden op de inhoud. De inhoudelijke overeenkomsten vormen volgens Guldemond de basis van de samenwerking. Dat advies was om vervolggesprekken te voeren samen met D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

Screenshot 2022-04-07 at 16.19.13

STIP had de opdracht gegeven om de gesprekken vanuit de inhoud te voeren. “Er spelen veel lastige vraagstukken in Delft, dus het is belangrijk dat de coalitiepartijen goed kunnen samenwerken op de grote thema’s.”, aldus fractievoorzitter Ida de Boer. Guldemond heeft met alle partijen gesproken over wat voor hun de belangrijkste thema’s zijn de komende periode. Deze thema’s zijn wonen, de energietransitie, gelijke kansen voor iedereen en de financiële positie van Delft. Op basis van deze thema’s is het adviesvoorstel voor deze coalitie gekomengegeven om met deze partijen de besprekingen te starten om te komen tot een nieuw college (formatie).

De Boer: “We zijn tevreden met het advies en hebben zin om met deze partijen aan tafel te gaan. Het is goed om te horen dat er breed draagvlak is voor dit advies. Ook willen we de komende tijd nadenken over hoe we de hele raad en stad zo goed mogelijk kunnen betrekken. De stad wacht niet, dus de komende weken willen we voortvarend aan de slag.”

Lees het advies hier