Convenant TU en gemeente

Burgemeester van Bijsterveldt en voorzitter Hagen van het College van Bestuur van de TU Delft hebben dinsdag 1 november een convenant getekend om de samenwerking tussen de universiteit en de gemeente verder te versterken.

Convenant TU en gemeente

In het convenant richten deze twee instanties zich op vier thema's die zij de komende jaren samen willen aanpakken. Ze willen:

  1. De verbinding tussen stad en campus verbeteren
  2. Meer technische bedrijven naar Delft trekken
  3. Het contact tussen de universitaire gemeenschap en andere Delftse inwoners intensiveren
  4. En samen gedeelde belangen behartigen op Delfts, regionaal, maar ook op internationaal niveau.

STIP kan zich erg goed vinden in deze thema's, aangezien ze goed inspelen op de kracht die wij zien in Delft: kennis. De TU Delft is de grootste werkgever van de stad en meer dan 10% van de inwoners gaat hier elke dag naar college. De innovatieve ideeën die continu bij de universiteit ontwikkeld worden verdienen een mooi plekje in Delft. Dit heeft een positief effect op de Delftse economie en werkgelegenheid, maar biedt ook vooruitstrevende oplossingen voor problemen waar inwoners elke dag tegen aan lopen. Hier zijn de bovengenoemde stappen zeker bij nodig.

Dit zijn niet alleen onderwerpen die STIP belangrijk vindt voor de verdere ontwikkeling van de stad, het is ook een symbolisch moment voor de twee grootste organisaties in de stad. Eén van de redenen om STIP in 1993 op te richten was om de samenwerking tussen TU Delft en de gemeente Delft te versterken.

De relatie tussen die twee partijen was in die tijd heel anders dan nu, het bestuur van de stad en de universiteit hadden nog weinig contact en de zorgen van de Delftse student werden daardoor niet altijd gehoord. Goede voorbeelden hiervan zijn de verhindering van de bouw van de UB of het grote gebrek aan studentenwoningen.

Voor STIP is dit convenant dus een belangrijke gebeurtenis, die twintig jaar geleden echt nog niet mogelijk was geweest. Deze stap in de richting van intensievere samenwerking moedigen wij dus ook zeker aan. We zijn er echter nog niet. Dit convenant schetst vooral de manier waarop in de toekomst wordt samengewerkt. STIP kijkt daarom graag uit naar concrete projecten die door de gemeente en TU gezamenlijk zullen worden opgepakt. Zodat de bestaande projecten, zoals het succesvolle Delft Technology Partners, verder aangevuld kunnen worden.

Door: Twan de Nijs