Vraag op tijd je TWK aan!

Heb jij het in december ook altijd moeilijk om nog rond te komen? Je kunt tot het einde van het jaar nog een aanvraag indienen voor de regeling Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders. Dankzij deze regeling kun je in een uurtje zo €135 terugkrijgen, makkelijk verdiend toch!

De regeling is er om woonlasten zoals de rioolafvoerrechten en afvalstoffenheffingen die vaak doorberekend worden in de huur- en servicekosten van je kamer terug te kunnen vragen. Wees er wel snel bij, want tot 31 december kun je de TWK hier aanvragen!

De regeling is in 2003 door STIP in het leven geroepen omdat studenten meestal wel een laag inkomen hebben, maar toch geen gebruik konden maken van de reguliere kwijtschelding. De gemeente werkt voor deze regeling samen met DUWO, zodat de woonlasten direct in jouw huur verrekend zijn en je niet voor vervelende verassingen komt te staan.

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1) Je woont in 2017 in een onzelfstandige wooneenheid in Delft (een woning waar je met je medebewoners bijvoorbeeld keuken, toilet en douche deelt).

2) Je hebt een inkomen tot € 982,79. Je inkomen is opgebouwd uit bijverdiensten, studiefinanciering en eventuele uitkeringen. Een aanvullende lening bovenop je studiefinanciering telt overigens niet mee als inkomen.

3) Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens. De vermogensgrens bereken je als volgt: het normbedrag kosten levensonderhoud (bijstandsnorm) + subsidiabele huur – normhuur + ziektekosten premie – normpremie ziektekosten.

4) Je kunt aantonen dat de gemeentelijke heffingen in je huur zijn doorberekend. Dit is terug te vinden in je huurcontract of huurspecificatie (voor DUWO-bewoners wordt deze jaarlijks rond 1 juli verstuurd).

Bij het aanvragen zal je enkele documenten mee moeten sturen. Let erop dat je dat ook doet, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het aanvragen van de TWK kan op de website van de gemeente Delft. Voor verdere vragen kun je Whatsappen met de gemeente op 06-52739476 of het nummer 14015 bellen.

Door: Sybren van der Velde