• STIP presenteert verkiezingsprogramma en lijst

  Sinds 1993 zorgt STIP al voor nieuwe energie in de gemeenteraad. Daarom hebben we weer een hoop frisse plannen, die gebundeld zijn in het verkiezingsprogramma. Speerpunten uit het programma zijn duurzaamheid, het gebruik van Delftse kennis, een bruisende stad, goede zorg en het worden van dé fietsstad van Nederland.

 • Hoe staat het met de Individuele studietoeslag?

  Ooit van gehoord: De individuele studietoeslag? STIP vroeg hier meerdere keren aandacht voor, omdat we door dit steuntje in de rug voor studenten met een beperking de drempel om te gaan studeren verlagen. Hier een update!

 • Wethouder Ferrie Förster niet nogmaals beschikbaar

  STIP-wethouder Ferrie Förster heeft aangegeven na de verkiezingen niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. "Ik heb lang nagedacht over dit besluit, ik vond het een moeilijke afweging, want ik heb nog veel plezier in mijn werk. Toch heb ik besloten om na de verkiezingen te stoppen als wethouder en de ruimte te geven aan nieuw STIP-talent" aldus Förster.

 • Vraag op tijd je TWK aan!

  Heb jij het in december ook altijd moeilijk om nog rond te komen? Je kunt tot het einde van het jaar nog een aanvraag indienen voor de regeling Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders. Dankzij deze regeling kun je in een uurtje zo €135 terugkrijgen, makkelijk verdiend toch!

 • Slim omgaan met schulden

  Vandaag bespreekt de commissie het jaarverslag schuldhulpverlening. Op het gebied van schuldhulpverlening kan er nog verbeterd worden, STIP heeft daarom de afgelopen tijd een aantal voorstellen gedaan om het schuldenbeleid in Delft slimmer te maken.

 • STIP haalt nieuwe toppers binnen

  Op donderdag 30 november zal de STIP fractie van samenstelling wisselen. Twan de Nijs en Sybren van der Velde zullen hun positie als commissielid verruilen voor het raadslidmaatschap. De gemeenteraad is hiermee twee enthousiaste nieuwe raadsleden rijker.

 • Een plek voor elke fiets

  In Delft is alles te fietsen en dat heeft heel veel voordelen. Hiervoor moeten we inzetten op goede fietspaden en goede stallingen! Over dit laatste gaan we het morgen hebben.

 • Begroting weer dicht gepuzzeld

  Vorige week is de begroting aangenomen in de Delftse gemeenteraad. STIP heeft geprobeerd via moties en oproepen haar accent op de begroting te leggen. Door bijvoorbeeld meer geld vrij te maken voor evenementen en aandacht te vragen voor tijdelijk grondgebruik. Dat is goed gelukt!

 • Delft wil huisjesmelkers in de ban

  De wethouders van 12 studentensteden hebben een brandbrief gestuurd aan de minister. Ook door Delft is de brief ondertekend die oproept om op te kunnen treden tegen huisjesmelkers.

 • Een open dataplatform, hoog tijd!

  Delft heeft 14 november een open data platform gelanceerd waar alle datasets van de gemeente komen te staan. STIP pleit al langer voor Open Data en is blij dat de gemeente meer data als open data gaat aanbieden.

 • Blijf aan tafel bij verkoop Eneco!

  Delft heeft besloten om niet mee te doen aan het verkoopproces van de aandelen in Eneco. STIP wilde wel graag wel aan tafel blijven over de verkoop, om eisen te kunnen stellen aan de nieuwe eigenaar.

 • Algemene Beschouwing 2017

  Een belangrijk jaarlijks terugkerend politiek moment is donderdag in de raad besproken: de Algemene Beschouwingen. Benieuwd wat STIP heeft gezegd? Lees hieronder verder.

 • Omzettingsvergunning & ‘verkamering’: De update

  Misschien heb je het al meegekregen, de invoering van een omzettingsvergunning. Nooit van gehoord? Door dit plan moeten woningeigenaren eerst een vergunning krijgen voordat zij hun pand mogen 'verkameren' naar aparte studentenkamers. Wij leggen je hier uit wat dit plan voor jou betekent en wat wij hebben gedaan om het beleid beter te maken!

 • Coming Out Day

  Morgen is het Coming Out Day, elk jaar besteden we op 11 oktober aandacht aan hoe belangrijk het is dat iedereen voor hun seksualiteit uit kan komen. Delft hijst elk jaar tijdens Coming Out Day de regenboogvlag, dit jaar voor het eerst bij het nieuwe stadskantoor bij het station.

 • Meer studentenhuisvesting, maar ook regulering

  Deze maand heeft het college van Burgemeester en Wethouders een nota aan de gemeenteraad gestuurd waarin ze een aantal voorstellen doen om studentenhuisvesting meer te reguleren. De nota bestaat uit een plan om genoeg huisvesting voor studenten te bouwen, maar ook een plan om een omzettingsvergunning in te voeren. De gemeenteraad gaat zich nu de komende tijd buigen over dit voorstel, ook STIP zal het stuk kritisch bekijken.

 • Op naar een ‘Living Campus’!

  Deze week is het nieuwe academisch jaar begonnen. Er zijn weer veel nieuwe studenten naar Delft gekomen om hier te beginnen aan hun studie. Maar ook voor de studenten die hier al een tijdje studeerden ziet Delft er dit jaar een beetje anders uit.

 • Welkom in Delft lichting 2017!

  De OntvangstWeek 2017 is in volle gang! Deze week verwelkomt Delft weer duizenden nieuwe studenten. In de OWee komen deze nieuwe Delftenaren alles te weten over de TU Delft, het studentenleven en onze stad.

 • STIP wil op naar gereguleerde wietteelt

  Door landelijke regelgeving is de gemeente Delft gedwongen om een tweesporenbeleid te voeren waarin het doodnormaal is dat cannabisproducten gedoogd worden verkocht, maar bij de achterdeur van de coffeeshop zwart worden aangeleverd. STIP heeft zich hard gemaakt voor een oplossing.

 • STIP Goededoelenmaand in 't kort

  Studenten Techniek in Politiek, een gemeenteraadspartij door studenten, voor alle Delftenaren. Onder dat motto heeft het bestuur van STIP in de maand mei een goededoelenmaand georganiseerd. De maand mei stond in het teken van goede doelen en vrijwilligersorganisaties. De partij stimuleert vrijwilligerswerk in Delft door zelf het goede voorbeeld te geven en de handen uit de mouwen te steken.

 • Niet meer schuldig door schulden

  Komend jaar wil Delft starten met een pilot om 10 jongeren uit de schulden te helpen! Jongeren met schulden kunnen vaak geen kant op, daar gaan we nu wat aan doen. Met de start van een slimmer schuldenbeleid.

 • Nieuwe fietsenstalling bij het station opent

  Goed nieuws! Op 22 Mei wordt er een tweede ondergrondse fietsenstalling met 2700 nieuwe stallingsplekken bij station Delft geopend. Hierdoor kan je vanaf dan ook ondergronds van de Coenderstraat naar de Westvest en andersom fietsen.

 • Aandacht voor 18+ in pleegzorg

  Kinderen in de pleegzorg zitten in een kwetsbare situatie. We moeten daarom zorgen dat we hen, ondanks hun situatie, zoveel mogelijk gelijke kansen bieden voordat ze op eigen benen komen te staan.

 • Haal stoepkrijt uit de illegaliteit!

  STIP verzet zich al lange tijd tegen overbodige regels. Nu landelijk de discussie is losgebarsten over doorgeschoten regelgeving, wil STIP dat Delft zich aansluit bij de groeiende groep gemeenten die stoepkrijten toestaat.

 • Duurzame mobiliteit in Delft

  Al jaren is Delft de trotse thuisplaats van zonneauto Nuna. Een duurzaam project, gericht op de toekomst. Nu gaat de gemeente inzetten op concrete projecten om mobiliteit in de stad te verduurzamen. STIP ondersteunt deze plannen.

 • Fietsen naar de TU campus

  Erger jij je ook aan de drukke fietsroutes naar de TU Delft campus? Ze worden binnenkort verbeterd en dat vindt STIP goed nieuws! Er wordt echter ook gedacht aan een verkeerslicht op de Jaffalaan, daar hebben we nog vraagtekens bij.

 • Met geleerde lessen de toekomst in

  Nu bij de begroting duidelijk werd dat we uit het financiële slop zijn lijkt het erop dat Delft klaar is om weer naar de toekomst te kijken en is er weer ruimte om te investeren. Het onderzoek naar het verloop van de drie grote Delftse projecten; Spoorzone, Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug is nu definitief afgerond. Hiermee kunnen we geleerde lessen over de risicovolle projecten samenvoegen in een Regeling Risicovolle Projecten en toepassen op komende investeringsplannen.

 • Nieuwe studenten- complexen in Delft

  Als je door Delft fietst heb je het misschien wel gezien, er wordt weer volop gebouwd. In de eerste twee weken van dit jaar zijn er al 229 woningen opgeleverd, en dat worden er nog veel meer.

 • Open data, nu ook in Delft

  De gemeente Delft heeft recent een open data strategie opgesteld: 'Open Delft'. Dit betekent dat in de toekomst grote verzamelingen datasets publiek beschikbaar worden gesteld. Hiermee kan iedereen in Delft zijn eigen apps of projecten opzetten.

 • Nieuwe woonvisie

  Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe woonvisie van Delft. Deze woonvisie beschrijft hoe we omgaan met een veranderende vraag naar woningen in de stad. Een deel daarvan gaat over hoe we om moeten gaan met de groei van vraag naar studentenwoningen.

 • STIP Fractie vernieuwt

  Op donderdag 1 december zal de STIP fractie van samenstelling wisselen. Twan de Nijs en Sybren van der Velde zullen zich voor Delft gaan inzetten als commissielid. Matthias Floor en Michelle Corten zullen hun positie als commissielid verruilen voor het raadslidmaatschap.

 • Begrotingsraad 2016: Voorzichtig investeren

  Donderdag 10 november is de Begroting 2017-2020 goedgekeurd door de raad. Deze begroting is er zicht op herstel en er is ruimte gemaakt om weer te gaan investeren via een Parelfonds. STIP steunt deze lijn omdat we zo in kunnen spelen op kansen om het Delfts herstel te versnellen.

 • Convenant TU en gemeente

  Burgemeester van Bijsterveldt en voorzitter Hagen van het College van Bestuur van de TU Delft hebben dinsdag 1 november een convenant getekend om de samenwerking tussen de universiteit en de gemeente verder te versterken.

 • Algemene Beschouwing 2016

  Een belangrijk jaarlijks terugkerend politiek moment is donderdag in de raad besproken: de Algemene Beschouwingen. Benieuwd wat STIP heeft gezegd? Lees hieronder verder.

 • Vraag op tijd je TWK aan!

  Er kan weer een aanvraag ingediend worden voor de regeling Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK). Dankzij deze regeling kun je tot €135 van je woonlasten terug krijgen van de gemeente.

 • YES!Delft Labs feestelijk geopend

  YES!Delft Labs is op 8 september geopend. Hier krijgen startende technologische bedrijven de ruimte om te groeien en kunnen bedrijven die laboratoriumruimte nodig hebben zich vestigen.

 • Marja van Bijsterveldt nieuwe burgemeester

  "Ik sta te popelen om te beginnen. Ik hou van Delft, al heel lang."

  Met deze woorden opende Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart haar maiden speech tijdens een drukbezochte buitengewone raadsvergadering op vrijdag 2 september, waarin zij werd beëdigd als nieuwe burgemeester van Delft.

 • Welkom in Delft lichting 2016!

  De OntvangstWeek 2016 is in volle gang! Deze week verwelkomt Delft duizenden nieuwe studenten. In de OWEE komen deze nieuwe Delftenaren alles te weten over de TU Delft, het studentenleven en de stad.

 • In Delft gebeurt het

  We zijn alweer ruim halverwege deze bestuursperiode, waarin ik namens STIP wethouder Economie, Cultuur en Ruimtelijke Ordening van onze mooie stad mag zijn. Ik vind het een ontzettend leuke en eervolle baan en ik geef jullie graag een update over mijn ervaringen tot nu toe.